Knol Plus a.s. se zaměřuje na aktivní správu majetku, přičemž nabízí:

  • osobní proaktivní přístup
  • individuální řešení
  • kreativitu
  • vysokou přidanou hodnotu
  • bohaté profesní zkušenosti kompetentních pracovníků
  • dlouholetou znalost realitního trhu
  • schopnost akceptovat vyšší investiční riziko prostřednictvím vyššího poměru investic vlastního kapitálu vůči dluhové službě


Knol Plus a.s. poskytuje tyto služby:

  • správu realitního portfolia, včetně jeho rozvoje
  • aktivní vyhledávání projektů s vyšším rizikovým profilem a tomu odpovídajícím ziskovým potenciálem, a to převážně na realitním trhu
  • realitní poradenství

Park Evropská Park Evropská Dva Capo Land Alderaan Evropská Park Balmorra Evropská Park Aquaslope kontakt